Prevádzkovateľ stránky:  Ing. Štefan Petrek - NATEX Kráľovský Chlmec

Obchodné meno:

Ing. Štefan Petrek - NATEX Kráľovský Chlmec

077 01 Kráľovský Chlmec, Hlavná 117

IČO: 35481854

DIČ: 1020024016

IČ DPH: SK1020024016

Bankový účet: SK70 0200 0000 0014 2352 0053

----------

Prevádzkarne:

077 01 Kráľovský Chlmec, Mierova 3 (PO-PIA: od 8:00 do 17:00 - SO: od 8:00 do 12:00)

E-mail: obchod@natex-nabytok.sk

Telefón:

0902093903

Tel. HU +36 70 592 4963

0566285100

+421566285100

0421903795507

+421903395557


Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky podľa § 36 ods. 1 zákon č. 122/2013 Z. z. o žiadateľovi o povolenie ao zmene a doplnení žiadosti o registráciu u prevádzkovateľa Ing. Štefan Petrek - NATEX Kráľovský Chlmec, možnosť o registrácii informačného systému s údajmi „E-ESHOP“, kterou bolo pridelené registračné číslo  201415488 .

 

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Košický kraj 
Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1 
odborná kontrola výrobkov a ochrana spotrebiteľa 
tel. č .: 055/6220 781 
fax č .
: 055/6224 547  e-mail:  ke@soi.sk 
mapa