Prevádzkovateľ stránky:  Ing. Štefan Petrek - NATEX Kráľovský Chlmec

Obchodné meno:

Ing. Štefan Petrek - NATEX Kráľovský Chlmec

077 01 Kráľovský Chlmec, Hlavná 117

IČO: 35481854

DIČ: 1020024016

IČ DPH: SK1020024016

Bankový účet: SK70 0200 0000 0014 2352 0053

----------

Prevádzkarne:

077 01 Kráľovský Chlmec, Mierova 3 (Priacie hodiny PO-PIA: od 8:00 do 17:00 - SO: od 8:00 do 12:00)

079 01 Veľké Kapušany, Sídlisko POH 1113 (Cestcie hodiny PO-PIA: od 8:00 do 17:00 - SO: od 8:00 do 12:00)

Email: obchod@natex-nabytok.sk

Telefón: +421 566285100

02: +421 903 952 886

Telecom: +421 903 395 557

Orange: +421 905 936 171

Tel. HU +36 70 592 4963


Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky podľa § 36 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov vydal pre prevádzkovateľa Ing. Štefan Petrek - NATEX Kráľovský Chlmec, potvrdenie o registrácii informačného systému osobných údajov s názvom „E-ESHOP“, ktorému bolo pridelené registračné číslo 201415488.

 

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Košický kraj 
Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1 
odborná kontrola výrobkov a ochrana spotrebiteľa 
tel. č .: 055/6220 781 
fax č .
: 055/6224 547  e-mail:  ke@soi.sk 
mapa